Om HJJ Mur Flis AS

HJJ Mur og Flis AS ble etablert i 2003 av Hans Jørgen Jensen under navnet H J J Hobøl Murerfirma AS. Selskapet har utviklet seg fra å være enkeltmannsforetak til å bli et veldrevet og renommert selskap med oppdrag over hele den sørlige del av Norge.

Fra 2009 har POB Gruppen AS gått inn som delvis eier, og selskapet inngår POB's selskapsstruktur. Gruppen oppnådde i 2016 en omsetning på ca 376 millioner kroner, og en resultatmargin på 6%.Fokus har alltid vært på inntjening fremfor volum. Selskapet er et privat eiet aksjeselskap, med en solid økonomi som gir oss frihet til å velge strategi og retning med lange perspektiver.

Se også www.pob.no.Vår visjon er å være en ledende og troverdig partner basert på "Faglig dyktige medarbeidere som leverer kvalitet til avtalt tid".Med satsing på et godt arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver har vi opparbeidet et positivt omdømme og er en attraktiv arbeidsgiver.